Urząd Gminy w Regiminie

Rejestr zmian

21 kwietnia 2017, 13:58 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO NETTO...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 kwietnia 2017, 13:58 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO NETTO...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 kwietnia 2017, 13:04 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO NETTO...: Dodanie załącznika [zalaczniki_02_2017.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 kwietnia 2017, 13:03 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO NETTO...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_formularz_ofertowy_02_2017.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 kwietnia 2017, 13:03 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO NETTO...: Dodanie załącznika [przedmiar_robot__dach_grzybowo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2017, 11:04 (Elżbieta Kopacz) Nabór pracowników: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2017, 11:01 (Elżbieta Kopacz) Nabór pracowników: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2017, 09:04 (Elżbieta Kopacz) Nabór pracowników: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Dodanie zdjęcia [tablica.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2017, 09:02 (Elżbieta Kopacz) Nabór pracowników: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Dodanie załącznika [kwestionariusz_osobowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2017, 09:00 (Elżbieta Kopacz) Nabór pracowników: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Dodanie załącznika [kwestionariusz_osobowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2017, 08:57 (Elżbieta Kopacz) Nabór pracowników: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:12 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ I NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Dodanie załącznika [szczegolowa_bs08_zsilenie_przepomowni.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:12 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ I NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Dodanie załącznika [szczegolowa_bs0704_nawierzchnie_z_kostki_brukowej.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:12 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ I NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Dodanie załącznika [szczegolowa_bs0703_nawierzchnie_asfaltowe.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:12 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ I NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Dodanie załącznika [szczegolowa_bs0702_podbudowa_betonowa.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:12 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ I NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Dodanie załącznika [szczegolowa_bs0701_rozbiorka_nawierzchni.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:12 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ I NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Dodanie załącznika [szczegolowa_bs06_przepompownie.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:12 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ I NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Dodanie załącznika [szczegolowa_bs05_studnie.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:11 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ I NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Dodanie załącznika [szczegolowa_bs04_kanaly_i_rurociagi.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:11 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ I NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Dodanie załącznika [szczegolowa_bs03_roboty_betonowe.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:11 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ I NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Dodanie załącznika [szczegolowa_bs02_roboty_ziemne.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:11 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ I NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Dodanie załącznika [ogolna_bo1.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:09 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ II NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Dodanie zdjęcia [logo_wfosigw.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:09 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ II NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Usunięcie załącznika [ogolna_bo1.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:05 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ II NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Usunięcie załącznika [szczegolowa_bs02_roboty_ziemne.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:05 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ II NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Usunięcie załącznika [szczegolowa_bs03_roboty_betonowe.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:05 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ II NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Usunięcie załącznika [szczegolowa_bs04_kanaly_i_rurociagi.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:05 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ II NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Usunięcie załącznika [szczegolowa_bs05_studnie.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:05 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ II NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Usunięcie załącznika [szczegolowa_bs06_przepompownie.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:05 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ II NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Usunięcie załącznika [szczegolowa_bs0701_rozbiorka_nawierzchni.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:05 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ II NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Usunięcie załącznika [szczegolowa_bs0702_podbudowa_betonowa.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:05 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ II NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Usunięcie załącznika [szczegolowa_bs0703_nawierzchnie_asfaltowe.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:05 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ II NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Usunięcie załącznika [szczegolowa_bs0704_nawierzchnie_z_kostki_brukowej.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:04 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ II NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Usunięcie załącznika [szczegolowa_bs08_zsilenie_przepomowni.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:03 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ III BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Dodanie zdjęcia [logo_wfosigw.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:02 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ III BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Usunięcie załącznika [ogolna_bo1.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:02 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ III BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Usunięcie załącznika [szczegolowa_bs02_roboty_ziemne.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:02 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ III BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Usunięcie załącznika [szczegolowa_bs03_roboty_betonowe.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:02 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ III BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Usunięcie załącznika [szczegolowa_bs04_kanaly_i_rurociagi.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:02 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ III BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Usunięcie załącznika [szczegolowa_bs05_studnie.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:02 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ III BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Usunięcie załącznika [szczegolowa_bs06_przepompownie.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:01 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ III BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Dodanie załącznika [szczegolowa_bs06_przepompownie.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:01 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ III BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Dodanie załącznika [szczegolowa_bs05_studnie.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:00 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ III BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Dodanie załącznika [szczegolowa_bs04_kanaly_i_rurociagi.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:00 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ III BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Dodanie załącznika [szczegolowa_bs03_roboty_betonowe.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:00 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ III BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Dodanie załącznika [szczegolowa_bs02_roboty_ziemne.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017, 12:00 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ III BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA...: Dodanie załącznika [ogolna_bo1.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 84183
Realizacja: IDcom-web.pl