Urząd Gminy w Regiminie

Rejestr zmian

26 września 2017 13:44 (Elżbieta Kopacz) Uchwały Rady: Uchwala nr XXXII/174/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 sierpnia 2017 r....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 września 2017 15:20 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH KALISZ -KOZDROJE-WŁOSTY...: Dodanie załącznika [kosztorys_ofertowy_kozdroje.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 września 2017 15:19 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH KALISZ -KOZDROJE-WŁOSTY...: Dodanie załącznika [przedmiar_robot_kozdroje.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 września 2017 15:19 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH KALISZ -KOZDROJE-WŁOSTY...: Dodanie załącznika [formularz_+_zalaczniki_10_2017.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 września 2017 15:17 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH KALISZ -KOZDROJE-WŁOSTY...: Dodanie załącznika [siwz_sprawa_10_2017.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2017 15:37 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU...: Dodanie załącznika [formularz_cenowy_zadanie_1_zal_nr_1.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2017 15:36 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU...: Usunięcie załącznika [formularz_cenowy_zadanie_1_zal_nr_1.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2017 15:31 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU...: Dodanie załącznika [formularz_cenowy_zadanie_2_zal_nr_2.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2017 15:27 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU...: Usunięcie załącznika [formularz_cenowy_zadanie_2_zal_nr_2.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2017 15:25 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU...: Dodanie załącznika [formularz_cenowy_zadanie_1_zal_nr_1.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2017 15:20 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU...: Usunięcie załącznika [formularz_cenowy_zadanie_1_zal_nr_1.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2017 13:57 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU...: Dodanie zdjęcia [logo_ue_efs.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2017 13:57 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU...: Dodanie zdjęcia [logo_mazowsze.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2017 13:57 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU...: Dodanie zdjęcia [logo_fe_pr.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2017 13:57 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU...: Dodanie załącznika [specyfikacja_techniczna_sprzetu_zal_nr_4.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2017 13:56 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU...: Dodanie załącznika [formularz_cenowy_zadanie_3_zal_nr_3.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2017 13:56 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU...: Dodanie załącznika [formularz_cenowy_zadanie_2_zal_nr_2.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2017 13:56 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU...: Dodanie załącznika [formularz_cenowy_zadanie_1_zal_nr_1.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2017 13:56 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU...: Dodanie załącznika [formularz_+_zalaczniki_09_2017.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2017 13:56 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU...: Dodanie załącznika [siwz_sprawa_09_2017.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 września 2017 14:25 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO...: Dodanie zdjęcia [logo_ue_efs.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 września 2017 14:25 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO...: Dodanie zdjęcia [logo_mazowsze.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 września 2017 14:25 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO...: Dodanie zdjęcia [logo_fe_pr.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 września 2017 14:24 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2017 14:42 (Elżbieta Kopacz) Przetargi: WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ DO ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2017 14:40 (Elżbieta Kopacz) Przetargi: WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ DO ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO...: Dodanie zdjęcia [program_regionalny.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2017 14:38 (Elżbieta Kopacz) Przetargi: WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ DO ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO...: Usunięcie zdjęcia [program_regionalny.png] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2017 14:38 (Elżbieta Kopacz) Przetargi: WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ DO ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO...: Dodanie zdjęcia [program_regionalny.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2017 14:37 (Elżbieta Kopacz) Przetargi: WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ DO ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2017 13:59 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2017 13:56 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY...: Dodanie zdjęcia [logo_wfosigw.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2017 13:53 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY...: Dodanie załącznika [siwz_sprawa_02_2017.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2017 13:53 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY...: Dodanie załącznika [formularz_+_zalaczniki_03_2017.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2017 13:52 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY...: Dodanie załącznika [budowa_sieci_kanalizacji_sanitarnej_na_terenie_gm_regimin__etap_iii__ targonie_012017_odtworzenie_nawierzchni_przedmiar.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2017 13:51 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY...: Dodanie załącznika [budowa_sieci_kanalizacji_sanitarnej_na_terenie_gminy_regimin__etap_ii i__targonie_przedmiar.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2017 13:51 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY...: Dodanie załącznika [budowa_sieci_kanalizacji_sanitarnej_na_terenie_gm_regimin__etap_iii__ lekowo_012017_odtworzenie_nawierzchni_przedmiar.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2017 13:49 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY...: Dodanie załącznika [budowa_sieci_kanalizacji_sanitarnej_na_terenie_gminy_regimin__etap_iv __lekowo_przedmiar0520172.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2017 14:51 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO...: Dodanie zdjęcia [logo_ue_efs.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2017 14:51 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO...: Dodanie zdjęcia [logo_mazowsze.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2017 14:51 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO...: Dodanie zdjęcia [logo_fe_pr.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2017 14:50 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO...: Dodanie załącznika [specyfikacja_techniczna_sprzetu_zal_nr_4.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2017 14:50 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO...: Dodanie załącznika [formularz_cenowy_zadanie_3_zal_nr_3.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2017 14:50 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO...: Dodanie załącznika [formularz_cenowy_zadanie_2_zal_nr_2.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2017 14:50 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO...: Dodanie załącznika [formularz_cenowy_zadanie_1_zal_nr_1.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 120186
Realizacja: IDcom-web.pl