Urząd Gminy w Regiminie

Rejestr zmian

13 września 2017 14:38 (Elżbieta Kopacz) Przetargi: WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ DO ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO...: Dodanie zdjęcia [program_regionalny.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2017 14:37 (Elżbieta Kopacz) Przetargi: WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ DO ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2017 13:59 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2017 13:56 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY...: Dodanie zdjęcia [logo_wfosigw.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2017 13:53 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY...: Dodanie załącznika [siwz_sprawa_02_2017.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2017 13:53 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY...: Dodanie załącznika [formularz_+_zalaczniki_03_2017.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2017 13:52 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY...: Dodanie załącznika [budowa_sieci_kanalizacji_sanitarnej_na_terenie_gm_regimin__etap_iii__ targonie_012017_odtworzenie_nawierzchni_przedmiar.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2017 13:51 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY...: Dodanie załącznika [budowa_sieci_kanalizacji_sanitarnej_na_terenie_gminy_regimin__etap_ii i__targonie_przedmiar.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2017 13:51 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY...: Dodanie załącznika [budowa_sieci_kanalizacji_sanitarnej_na_terenie_gm_regimin__etap_iii__ lekowo_012017_odtworzenie_nawierzchni_przedmiar.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2017 13:49 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY...: Dodanie załącznika [budowa_sieci_kanalizacji_sanitarnej_na_terenie_gminy_regimin__etap_iv __lekowo_przedmiar0520172.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2017 14:51 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO...: Dodanie zdjęcia [logo_ue_efs.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2017 14:51 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO...: Dodanie zdjęcia [logo_mazowsze.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2017 14:51 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO...: Dodanie zdjęcia [logo_fe_pr.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2017 14:50 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO...: Dodanie załącznika [specyfikacja_techniczna_sprzetu_zal_nr_4.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2017 14:50 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO...: Dodanie załącznika [formularz_cenowy_zadanie_3_zal_nr_3.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2017 14:50 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO...: Dodanie załącznika [formularz_cenowy_zadanie_2_zal_nr_2.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2017 14:50 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO...: Dodanie załącznika [formularz_cenowy_zadanie_1_zal_nr_1.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2017 14:50 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO...: Dodanie załącznika [formularz_+_zalaczniki_09_2017.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2017 14:50 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO...: Dodanie załącznika [siwz_sprawa_09_2017.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 września 2017 15:14 (Elżbieta Kopacz) Nabór pracowników: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY POMOC NAUCZYCIELA W ODDZIALE...: Dodanie zdjęcia [tablica.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 września 2017 15:14 (Elżbieta Kopacz) Nabór pracowników: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY POMOC NAUCZYCIELA W ODDZIALE...: Dodanie załącznika [wybor_pomocnauczyciela.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 września 2017 16:41 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ WYŻYWIENIA: Dodanie zdjęcia [logo_ue_efs.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 września 2017 16:41 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ WYŻYWIENIA: Dodanie zdjęcia [logo_mazowsze.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 września 2017 16:41 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ WYŻYWIENIA: Dodanie zdjęcia [logo_fe_pr.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 września 2017 16:39 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ WYŻYWIENIA: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 września 2017 14:06 (Elżbieta Kopacz) Organy: Wójt i władze urzędu: Dodanie stanowiska: Skarbnik.
07 września 2017 14:05 (Elżbieta Kopacz) Organy: Wójt i władze urzędu: Usunięcie stanowiska.
06 września 2017 12:48 (Elżbieta Kopacz) Protokoły z sesji: Protokół Nr XXXI/17 z sesji Rady Gminy w Regiminie, która odbyła się...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 września 2017 13:41 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE...: Dodanie zdjęcia [logo_ue_efs.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 września 2017 13:41 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE...: Dodanie zdjęcia [logo_mazowsze.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 września 2017 13:40 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE...: Dodanie zdjęcia [logo_fe_pr.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 września 2017 13:40 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE...: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamówieniu_07_2017.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 września 2017 13:59 (Elżbieta Kopacz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 52/17 Wójta Gminy Regimin z dnia 1 września 2017r.: Dodanie załącznika [zarzadzenie52_17.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 września 2017 13:59 (Elżbieta Kopacz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 52/17 Wójta Gminy Regimin z dnia 1 września 2017r.: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2017 14:20 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WYŻYWIENIA: Dodanie zdjęcia [logo_ue_efs.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2017 14:20 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WYŻYWIENIA: Dodanie zdjęcia [logo_mazowsze.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2017 14:20 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WYŻYWIENIA: Dodanie zdjęcia [logo_fe_pr.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2017 14:20 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WYŻYWIENIA: Dodanie załącznika [zalaczniki_do_formularza_ofertowego_w_ramach_procedury_rozeznania_ryn ku_zespol_szkolno_05_2017.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2017 14:20 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WYŻYWIENIA: Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe_05_2017.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2017 14:13 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WYŻYWIENIA: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2017 14:12 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WYŻYWIENIA: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2017 14:12 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WYŻYWIENIA: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 sierpnia 2017 16:44 (Elżbieta Kopacz) Zarządzenia: Zarządzenie nr 51/17 Wójta Gminy Regimin z dnia 30 sierpnia 2017 r. ...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_51_17.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 95109
Realizacja: IDcom-web.pl