Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Regiminie
http://bip.regimin.pl

Statystyki

Przetargi: Usługi geodezyjne - wykonanie i aktualizacja mapy pasa drogowego w obiekcie... 2495
Komunikaty: obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s oceny oddział. na srod. - droga... 2494
Przetargi: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA „Budowę... 2494
Komunikaty: obwieszczenie Wójta Gminy w Regiminie z 18.01.2008r. 2485
Aktualności: Sprawozdanie z realizacji profilaktycznego programu zdrowotnego poprawy... 2484
Przetargi: Usługi geodezyjne. 2478
Przetargi: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA... 2468
Komunikaty: obwiesz. Wójta Gminy Regimin w/s drogi gm. w m. Lekowo 2462
Przetargi: Usługi geodezyjne. 2461
Przetargi: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Trzcianka gm.... 2458
Komunikaty: Decyzja dot wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody wodociąg... 2457
Przetargi: Usługi projektowe. 2447
Przetargi: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE... 2439
Przetargi: DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN ... 2437
Komunikaty: obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s oczyszczalni ścieków 2435
Nabór pracowników: Nabór na wolne stanowisko pracy w GOPS w Regiminie - Główny Księgowy... 2435
Przetargi: Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Zeńboku. 2414
Oświadczenia majątkowe: rok 2015 2413
Przetargi: Modernizacja drogi gminnej w Pniewie Wielkim. 2412
Przetargi: Dokumentacja projektowa. 2403
Przetargi: Usługi geodezyjne. 2403
Przetargi: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przybyszewo. 2402
Przetargi: Usługi projektowe. 2398
Aktualności: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Regimin 2393
Komunikaty: Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin 2391
Przetargi: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO NA ODCINKU OK. 240M. 2387
Przetargi: Informacja dla oferentów dotycząca przetargu na zakup lekkiego samochodu... 2384
Zarządzenia: ZARZĄDZENIE Nr 96/12 Wójta Gminy Regimin z dnia 28.12.2012r. 2378
Przetargi: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE ) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYMIANA... 2375
Aktualności: Święta Bożego Narodzenia 2358
Jednostki pomocnicze: Lipa 2350
Przetargi: Budowa punktów świetlnych przy drogach gminnych na terenie gminy Regimin.... 2348
Komunikaty: obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s elektrowni wiatrowej w m. Targonie... 2345
Komunikaty: OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 2344
Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH POPRZEZ POTRÓJNE... 2336
Przetargi: Na budowę punktów świetlnych przy drogach powiatowych i wojewódzkich... 2321
Komunikaty: Konkurs na najładniejszą posesję zyskał Honorowego patrona! 2320
Przetargi: Wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego w Regiminie gmina Regimin... 2318
Przetargi: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu pożarniczego Żuk... 2316
Komunikaty: OGŁOSZENIE 2313
Zagospodarowanie przestrzenne: Uchwała Nr XX/103/04 Rady Gminy w Regiminie z dnia 3 lipca 2004 roku w... 2310
Jednostki pomocnicze: Pniewo Wielkie 2309
Komunikaty: obwieszczenie w/s elektrowni wiatrowej w m. Targonie 2305
Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE BUDOWA WODOCIĄGU W M. SZULMIERZ O... 2304
Aktualności: Zachowaj Trzeźwy Umysł 2304
Komunikaty: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2009 r. 2303
Komunikaty: obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s oczyszczalni ścieków w m. Targonie... 2298
Przetargi: Usługi projektowe. 2291
Komunikaty: obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowisk. uwarunk. -... 2285
Przetargi: Dokumentacja projektowa na modernizację drogi w Lekowie. 2284