Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Regiminie
http://bip.regimin.pl

Statystyki

Przetargi: Usługi geodezyjne. 2394
Przetargi: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Trzcianka gm.... 2393
Przetargi: Usługi geodezyjne. 2389
Komunikaty: obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s oczyszczalni ścieków 2383
Przetargi: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA „Budowę... 2369
Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO ZADANIA WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH NA BUDYNKACH... 2368
Przetargi: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA... 2363
Przetargi: Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Zeńboku. 2359
Komunikaty: Decyzja dot wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody wodociąg... 2357
Przetargi: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE... 2351
Przetargi: Usługi geodezyjne. 2344
Przetargi: Dokumentacja projektowa. 2335
Przetargi: Modernizacja drogi gminnej w Pniewie Wielkim. 2334
Przetargi: DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN ... 2333
Aktualności: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Regimin 2332
Jednostki pomocnicze: Szulmierz 2330
Przetargi: Usługi projektowe. 2329
Przetargi: Usługi projektowe. 2328
Komunikaty: Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin 2320
Przetargi: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przybyszewo. 2315
Nabór pracowników: Nabór na wolne stanowisko pracy w GOPS w Regiminie - Główny Księgowy... 2303
Przetargi: Informacja dla oferentów dotycząca przetargu na zakup lekkiego samochodu... 2302
Komunikaty: obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s elektrowni wiatrowej w m. Targonie... 2300
Komunikaty: OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 2299
Zakładki: Program usuwania azbestu z terenu gminy Regimin 2294
Aktualności: Święta Bożego Narodzenia 2293
Przetargi: Budowa punktów świetlnych przy drogach gminnych na terenie gminy Regimin.... 2286
Komunikaty: Konkurs na najładniejszą posesję zyskał Honorowego patrona! 2274
Komunikaty: obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s oczyszczalni ścieków w m. Targonie... 2266
Komunikaty: obwieszczenie w/s elektrowni wiatrowej w m. Targonie 2257
Osoby: Lech Zduńczyk 2256
Aktualności: Zachowaj Trzeźwy Umysł 2255
Aktualności: Kolejne place zabaw dla dzieci 2243
Przetargi: Na budowę punktów świetlnych przy drogach powiatowych i wojewódzkich... 2241
Przetargi: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE ) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYMIANA... 2240
Przetargi: Wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego w Regiminie gmina Regimin... 2238
Komunikaty: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2009 r. 2232
Przetargi: Usługi projektowe. 2230
Przetargi: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO NA ODCINKU OK. 240M. 2230
Przetargi: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu pożarniczego Żuk... 2228
Komunikaty: obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowisk. uwarunk. -... 2227
Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE BUDOWA WODOCIĄGU W M. SZULMIERZ O... 2227
Zarządzenia: ZARZĄDZENIE Nr 96/12 Wójta Gminy Regimin z dnia 28.12.2012r. 2227
Komunikaty: OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 2224
Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH POPRZEZ POTRÓJNE... 2212
Przetargi: Dokumentacja projektowa na modernizację drogi w Lekowie. 2209
Komunikaty: obwieszczenie Wójta Gminy Regimin z 28.01.2008 r. 2202
Aktualności: Budynki świetlic i strażnic coraz ładniejsze 2197
Przetargi: Wycena posesji w Regiminie. 2197
Komunikaty: obwieszczenie Wójta Gminy Regimin 2195