Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Regiminie
http://bip.regimin.pl

Statystyki

Komunikaty: obwieszczenie Wójta Gminy w Regiminie z 18.01.2008r. 2459
Komunikaty: obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s oceny oddział. na srod. - droga... 2456
Przetargi: Usługi geodezyjne. 2451
Przetargi: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA „Budowę... 2449
Komunikaty: obwiesz. Wójta Gminy Regimin w/s drogi gm. w m. Lekowo 2445
Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO ZADANIA WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH NA BUDYNKACH... 2444
Jednostki pomocnicze: Szulmierz 2441
Przetargi: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Trzcianka gm.... 2437
Przetargi: Usługi geodezyjne. 2430
Komunikaty: Decyzja dot wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody wodociąg... 2427
Przetargi: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA... 2424
Komunikaty: obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s oczyszczalni ścieków 2417
Przetargi: Usługi projektowe. 2410
Przetargi: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE... 2400
Przetargi: Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Zeńboku. 2395
Przetargi: DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN ... 2389
Przetargi: Modernizacja drogi gminnej w Pniewie Wielkim. 2388
Nabór pracowników: Nabór na wolne stanowisko pracy w GOPS w Regiminie - Główny Księgowy... 2383
Przetargi: Usługi geodezyjne. 2381
Przetargi: Dokumentacja projektowa. 2376
Przetargi: Usługi projektowe. 2375
Komunikaty: Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin 2371
Przetargi: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przybyszewo. 2370
Aktualności: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Regimin 2368
Przetargi: Informacja dla oferentów dotycząca przetargu na zakup lekkiego samochodu... 2344
Aktualności: Święta Bożego Narodzenia 2331
Komunikaty: obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s elektrowni wiatrowej w m. Targonie... 2329
Oświadczenia majątkowe: rok 2015 2328
Komunikaty: OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 2328
Przetargi: Budowa punktów świetlnych przy drogach gminnych na terenie gminy Regimin.... 2325
Przetargi: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO NA ODCINKU OK. 240M. 2317
Przetargi: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE ) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYMIANA... 2315
Zarządzenia: ZARZĄDZENIE Nr 96/12 Wójta Gminy Regimin z dnia 28.12.2012r. 2313
Komunikaty: Konkurs na najładniejszą posesję zyskał Honorowego patrona! 2304
Przetargi: Wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego w Regiminie gmina Regimin... 2293
Przetargi: Na budowę punktów świetlnych przy drogach powiatowych i wojewódzkich... 2290
Komunikaty: obwieszczenie w/s elektrowni wiatrowej w m. Targonie 2288
Komunikaty: obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s oczyszczalni ścieków w m. Targonie... 2286
Aktualności: Zachowaj Trzeźwy Umysł 2286
Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH POPRZEZ POTRÓJNE... 2285
Przetargi: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu pożarniczego Żuk... 2284
Jednostki pomocnicze: Lipa 2277
Komunikaty: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2009 r. 2275
Przetargi: Usługi projektowe. 2270
Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE BUDOWA WODOCIĄGU W M. SZULMIERZ O... 2267
Komunikaty: OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 2264
Zagospodarowanie przestrzenne: Uchwała Nr XX/103/04 Rady Gminy w Regiminie z dnia 3 lipca 2004 roku w... 2263
Aktualności: Kolejne place zabaw dla dzieci 2263
Komunikaty: obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowisk. uwarunk. -... 2263
Komunikaty: OGŁOSZENIE 2260