Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Regiminie
http://bip.regimin.pl

Samodzielne stanowiska

Stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności
Stanowisko ds. obsługi organów gminy i sekretariatu
Stanowisko ds. zamówień publicznych, inwestycji
Stanowisko ds. obrony cywilnej, obronności, zarządzania kryzysowego i gospodarki mieszkaniowej
Stanowisko ds. administracyjno - gospodarczych i drogownictwa i obronności
Stanowisko ds. informatyki
Stanowisko sprzątaczki