Urząd Gminy w Regiminie

Aktualności zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

OGŁOSZENIE

Aktualności

Wójt Gminy Regimin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny...

czytaj więcej o OGŁOSZENIE »

Ogłoszenie

Aktualności

WÓJT GMINY REGIMIN ogłasza nabór na stanowiska nauczycieli oraz na stanowiska nauczycieli zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn. „ Radosne przedszkolaki w gminie Regimin” realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie...

czytaj więcej o Ogłoszenie »

UWAGA!

Aktualności

W związku z realizacją projektu ,,Radosne przedszkolaki w gminie Regimin”, realizowanego przez wiejską gminę Regimin (Przedszkole przy Gminnym Zespole Szkół w Regiminie) prosimy rodziców dzieci w wieku 3- 4 lat (tj. urodzonych...

czytaj więcej o UWAGA! »

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY REGIMIN

Aktualności

Unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Regimin - etap IV. dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 28...

czytaj więcej o INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY REGIMIN »

INFORMACJA DOTYCZĄCA POŻYCZKI PRZYZNANEJ PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA BUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA GMINY REGIMIN

Aktualności

BUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA GMINY REGIMIN ZOSTAŁA DOFINANSOWANA W FORMIE POŻYCZKI PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE W KWOCIE DO 3 273 871.50 ZŁ, SŁOWNIE ZŁOTYCH: TRZY MILIONY DWIEŚCIE...

czytaj więcej o INFORMACJA DOTYCZĄCA POŻYCZKI PRZYZNANEJ PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA BUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA GMINY REGIMIN »

Realizacja: IDcom.pl