Urząd Gminy w Regiminie

Aktualności zobacz archiwum »

INFORMACJA DOTYCZĄCA UNIESZKODLIWIANIA AZBESTU NA TERENIE GMINY REGIMIN W 2016 R

Szusty rok z rzędu Gmina Regimin zrealizowała uchwalony przez Radę Gminy program usuwania azbestu, z którego korzystają mieszkańcy gminy zmieniający pokrycia dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. W 2016 r. z dofinansowania, polegającego na pokryciu kosztów zdjęcia, wywozu i utylizacji płyt azbestowych, skorzystały 23 gospodarstwa domowe.

Zadanie pn.: „Unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Regimin – etap VI” było dofinansowane w 85% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a w 15% przez Gminę Regimin.

Efektem zrealizowanego zadania jest:

- zdemontowanie, przetransportowanie i zutylizowanie 562 m2  eternitu

- odebranie, przetransportowanie i zutylizowanie 3 346,93 m2  eternitu

Całkowita masa odpadów, która została przetransportowana i zutylizowana na składowisko odpadów wyniosła 51,140 MG

Zapraszamy mieszkańców Gminy Regimin do składania wniosków i korzystania z dotacji, którą udziela Gminie WFOŚiGW w Warszawie w następnym roku.

Data wytworzenia dokumentu: 28.11.2016
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: KRZYSZTOF ZWIERZCHOWSKI
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 stycznia 2017 12:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zwierzchowski
Ilość wyświetleń: 364
18 stycznia 2017 12:41 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie zdjęcia [logo_wfosigw.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 stycznia 2017 12:39 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl