Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

ogłoszenie Wójta Gminy Regimin o wyłożeniu projektu zmiany studium /.../ wraz z prognozą oddziaływania /.../

Komunikaty

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Regimin W związku z Uchwałą Rady Gminy Regimin Nr XXIV/118/2008 z 18.11.2008...

czytaj więcej o ogłoszenie Wójta Gminy Regimin o wyłożeniu projektu zmiany studium /.../ wraz z prognozą oddziaływania /.../ »

Obwieszczenie Wójta gminy Regimin z 26.05.2011 r.

Komunikaty

Regimin, 2011.05.26 ROŚ.6220.5.2011 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin informuje, że zostało wszczęte z wniosku KOS-TRANS” Jan Sławomir Suwisz postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

czytaj więcej o Obwieszczenie Wójta gminy Regimin z 26.05.2011 r. »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec. o środowiskowych ......

Komunikaty

Regimin,2011.05.02 ROŚ.6220.3.2011 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 49 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji...

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec. o środowiskowych ...... »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wydania decyzji o środowiskowych...

Komunikaty

Regimin,2011. 04.07 Nr 7624/6/10/11 O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy regimin, działając na podstawie art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wydania decyzji o środowiskowych... »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec. o środow... - gorzelnia z biogazownią w Kozdrojach

Komunikaty

Regimin, 2011.03.08 Nr 7624/6/10/11 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 49 i art.10 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art.33 ust.1 i 2 ustawy...

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec. o środow... - gorzelnia z biogazownią w Kozdrojach »

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości komunalnych

Komunikaty

7224/1//2011 Regimin,2011-01- 11 Wójt Gminy Regimin ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości Gminy Regimin Lp. Położenie nieruchomości Oznaczenie nieruchomości, nr KW Powierzchnia...

czytaj więcej o Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości komunalnych »

Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia nowych statutów sołectw

Komunikaty

W związku z przygotowaniem przez Urząd Gminy w Regiminie projektu uchwały w sprawie nadania Statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Regimin na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001...

czytaj więcej o Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia nowych statutów sołectw »

Realizacja: IDcom-web.pl