Urząd Gminy w Regiminie

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO NETTO NA WYMIANĘ KOTŁÓW WĘGLOWYCH NA KOTŁY OPALANE BIOMASĄ I GAZEM.

Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres Zamawiającego: URZĄD GMINY W REGIMINIE, REGIMIN 22, 06-461 REGIMIN Zaprasza do złożenia oferty na: : WYMIANA KOTŁÓW WĘGLOWYCH NA KOTŁY OPALANE BIOMASĄ I GAZEM. 2. Nazwa przedmiotu zamówienia:...

czytaj więcej o ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO NETTO NA WYMIANĘ KOTŁÓW WĘGLOWYCH NA KOTŁY OPALANE BIOMASĄ I GAZEM. »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

Przetargi

REGIMIN, 2017-05-12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 05/17. Nazwa zadania: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN ...

czytaj więcej o OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH PNIEWO WIELKIE I KLICE Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Przetargi

REGIMIN, 2017-05-09 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 04/17. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH PNIEWO WIELKIE I KLICE...

czytaj więcej o OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH PNIEWO WIELKIE I KLICE Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: »

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Przetargi

Numer sprawy: 03/17 Miejscowość, 2017-05-02 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 03/17. Nazwa zadania: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN...

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: »

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO NETTO

Przetargi

Regimin 21.04.2017 Znak sprawy 02/17…… Gmina Regimin 06-461 Regimin 22 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres Zamawiającego: URZĄD GMINY W REGIMINIE, REGIMIN 22, 06-461 REGIMIN Zaprasza do złożenia oferty na: WYMIANE WIEŹBY DACHOWEJ...

czytaj więcej o ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO NETTO »

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE

Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 02/17. Nazwa zadania: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt....

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE »

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 02/17. NAZWA ZADANIA:BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE

Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 02/17. Nazwa zadania: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE - Termin wykonania: 30.11.2017 r. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający...

czytaj więcej o INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 02/17. NAZWA ZADANIA:BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE »

Realizacja: IDcom-web.pl