Urząd Gminy w Regiminie

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - PROGRAM REGIONALNY

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi Nazwa (firma) i adres Zamawiającego Gmina Regimin Adres strony internetowej BIP: www.bip.regimin.pl Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: regimin@bazagmin.pl ...

czytaj więcej o OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWĘ KOMPLEKSU REKREACYJNO -SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO (ETAP I - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO)

Przetargi

REGIMIN, 2017-08-14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 08/17. Nazwa zadania: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO -SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO (ETAP I - BUDOWA...

czytaj więcej o OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWĘ KOMPLEKSU REKREACYJNO -SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO (ETAP I - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO) »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW GMINNYCH NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCIACH KOZICZYN, LIPA i LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Przetargi

REGIMIN, 2017-07-20 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 06/17. Nazwa zadania: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW GMINNYCH NA CELE REKREACYJNO- SPORTOWE...

czytaj więcej o OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW GMINNYCH NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCIACH KOZICZYN, LIPA i LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: »

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEBUDOWE DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH PNIEWO WIELKIE I KLICE Z PODZIAŁEM NA ZADANIA.

Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 04/17. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH PNIEWO WIELKIE I KLICE Z PODZIAŁEM...

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEBUDOWE DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH PNIEWO WIELKIE I KLICE Z PODZIAŁEM NA ZADANIA. »

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 05/17. Nazwa zadania: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN 1....

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN »

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Przetargi

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: 05/17. Nazwa zadania: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Regimin”. W...

czytaj więcej o WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ »

Realizacja: IDcom.pl