Urząd Gminy w Regiminie

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

USZCZEGÓŁOWIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU ,, ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI – DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI”

Przetargi

W związku ze złożonym przez Firmę pytaniem do Zapytania ofertowego na zakup pomocy dydaktycznych, wyjaśniam, co następuje: Pytanie 1. Zwracam się z uprzejmą prośbą o uszczegółowienie przedmiotu zamówienia jeśli chodzi o następujące...

czytaj więcej o USZCZEGÓŁOWIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU ,, ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI – DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI” »

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ PODRĘCZNIKÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI - DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi Nazwa (firma) i adres Zamawiającego Gmina Regimin Adres strony internetowej BIP: www.regimin.pl Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: regimin@bazagmin.pl ...

czytaj więcej o ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ PODRĘCZNIKÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI - DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI »

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

Przetargi

Znak sprawy 04/16 Gmina Regimin 06-461 Regimin 22 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres Zamawiającego: URZĄD GMINY W REGIMINIE, REGIMIN 22, 06-461 REGIMIN Zaprasza do złożenia oferty na: Zakup pomocy dydaktycznych. 2. Nazwa przedmiotu zamówienia: Przedmiotem...

czytaj więcej o ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO »

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

Przetargi

REGIMIN, 2016-06-29 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 04/16. Nazwa zadania: „ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH...

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN »

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W M. SZULMIERZ

Przetargi

REGIMIN, 2016-06-21 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 02/16. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZULMIERZ 1. Działając na podstawie...

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W M. SZULMIERZ »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

Przetargi

REGIMIN, 2016-06-15 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 04/15. Nazwa zadania: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN ...

czytaj więcej o OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W M. SZULMIERZ

Przetargi

REGIMIN, 2016-04-13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 02/16. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZULMIERZ Działając na podstawie art....

czytaj więcej o OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W M. SZULMIERZ »

Realizacja: IDcom-web.pl