Urząd Gminy w Regiminie

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

ZAWIADONIENIE (OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁ. OKOŁO 550M. Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Przetargi

REGIMIN, 2017-03-29 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 01/17. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁ. OKOŁO 550M. Z PODZIAŁEM...

czytaj więcej o ZAWIADONIENIE (OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁ. OKOŁO 550M. Z PODZIAŁEM NA ZADANIA »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE

Przetargi

REGIMIN, 2017-03-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 02/17. Nazwa zadania: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE Działając na podstawie art....

czytaj więcej o OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE »

Numer sprawy: 01/17. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁ. OKOŁO 550M. Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Przetargi

REGIMIN, 2017-02-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 01/17. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁ. OKOŁO 550M. Z PODZIAŁEM...

czytaj więcej o Numer sprawy: 01/17. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁ. OKOŁO 550M. Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: »

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 dotyczy wykonania usługi: organizacja wyjazdu edukacyjnego

Przetargi

Regimin 13.02.2017 r. Zapytanie ofertowe nr 1/2017 dotyczy wykonania usługi: organizacja wyjazdu edukacyjnego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r.,...

czytaj więcej o Zapytanie ofertowe nr 1/2017 dotyczy wykonania usługi: organizacja wyjazdu edukacyjnego »

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

Przetargi

Załącznik Nr 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro netto Znak sprawy……09/16….. PROTOKÓŁ z wyboru najkorzystniejszej oferty 1. Opis przedmiotu...

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO »

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

Przetargi

Znak sprawy 09/16 Regimin 25.11.2016 Gmina Regimin 06-461 Regimin 22 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres Zamawiającego: URZĄD GMINY W REGIMINIE, REGIMIN 22, 06-461 REGIMIN Zaprasza do złożenia oferty na: Zakup pomocy dydaktycznych. 2....

czytaj więcej o ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO »

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOT. PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁUGOŚCI OKOŁO 550M

Przetargi

Numer sprawy 05/16 Miejscowość, 2016-11-09 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 05/16. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA...

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOT. PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁUGOŚCI OKOŁO 550M »

Realizacja: IDcom-web.pl