Urząd Gminy w Regiminie

Przetargi zobacz archiwum »

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 03/17. NAZWA ZADANIA: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Numer sprawy: 03/17

REGIMIN, 2017-09-28

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

dot.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 03/17. NAZWA ZADANIA:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

 

ZADANIE 1: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO (SIEĆ KANALIZACJI +
                        PRZYKANALIKI) - Termin wykonania: 31.08.2018 r.

 

ZADANIE 2:  BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO (ODTWORZENIE
                         NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH ASFALTOWYCH)- Termin wykonania: 30.09.2018 r.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia (w poniższą wartość wchodzą wszystkie koszty związane z wykonaniem inwestycji tj. koszt projektu, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski): 4 900 000,00 zł

 

ZADANIE 1: 4 373 255,95 ZŁ

ZADANIE 2: 263 856,32 ZŁ

 

URZĄD GMINY REGIMIN informuje, że w dniu 2017-09-28 o godzinie 1030 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Numer zadania

Cena brutto*

Okres gwarancji*

Doświadczenie kierownika budowy

Wadium*

1

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW SP. Z O.O.
UL. KOLEJOWA 28
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

ZADANIE 1

 

 

 

PRZELEW

4 000 ZŁ

ZADANIE 2

657 413,87

60

20 letnie

2

ZAKŁAD HYDRAULICZNY „INSMONT” S.C.
UL. NOWOLEŚNA 6A
06-500 MŁAWA

ZADANIE 1

6 800 827,01

60

20 letnie

GW. UBEZ

50 000 ZŁ

ZADANIE 2

 

 

 

3

ZAKŁAD INSTALACJI SIECI GAZOWYCH WOD.-KAN. ENERGETYCZNYCH, HANDLU I USŁUG
M.M. MŁYŃSCY SPÓŁKA JAWNA
UL. ŚMIECIŃSKA 8
06-400 CIECHANÓW

ZADANIE 1

5 061 595,71

60

20 letnie

GW. UBEZ

50 000 ZŁ

ZADANIE 2

 

 

 

4

 

ZADANIE 1

 

 

 

 

ZADANIE 2

 

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 28.09.2017
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: KRZYSZTOF ZWIERZCHOWSKI
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2017 14:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zwierzchowski
Ilość wyświetleń: 204
28 września 2017 14:36 Krzysztof Zwierzchowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 września 2017 14:30 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl