Urząd Gminy w Regiminie

Przetargi zobacz archiwum »

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOT. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: 10/17.Nazwa zadania: PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH KALISZ -KOZDROJE-WŁOSTY NA ODCINKU OKOŁO 4500M (ETAP I – PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KOZDROJE NA ODCINKU OKOŁO 917M).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy:  10/17.

Nazwa zadania: PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH KALISZ -KOZDROJE-WŁOSTY NA ODCINKU OKOŁO 4500M (ETAP I – PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KOZDROJE NA ODCINKU OKOŁO 917M).

 

W związku ze złożonymi przez Wykonawcę pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), wyjaśniam, co następuje:

 

Pytanie 1:

Czy zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych - art. 30, pkt. 4 oraz art. 89 ust. 8, pkt 4 i 5,

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowanego?

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na powyższą propozycję, ponieważ jest robiony tylko pewien odcinek tej drogi, który jest wykonany w technologii asfaltowej.  Roboty będą, więc polegały na wykonaniu nakładki asfaltowej na odcinku o tej samej nawierzchni w celach wyrównania nawierzchni i przykrycia pęknięć w masie asfaltowej.

Problem wynikłby też przy bieżącym utrzymaniu dróg jak i ich pielęgnacji, jeśli pewien fragment drogi byłby w technologii nawierzchni asfaltowej a drugi w zupełnie innej.

    Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.       


Data wytworzenia dokumentu: 03.10.2017
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: KRZYSZTOF ZWIERZCHOWSKI
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 października 2017 14:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zwierzchowski
Ilość wyświetleń: 175
03 października 2017 14:40 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl