Urząd Gminy w Regiminie

Zarządzenia zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 41 /13 Wójta Gminy Regimin z dnia 8 lipca 2013r.

w sprawie: aktualizacji „Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Urzędzie Gminy w Regiminie”.

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami, wprowadzam do Zarządzenia Nr 88/10 z dnia 31 grudnia 201 Or następujące zmiany:

§1

Ustala się w Urzędzie Gminy zasady obiegu i kontroli dowodów księgowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

§2.

Uzupełnia się system komputerowy stosowany w Urzędzie Gminy o nowe programy wraz z następującymi zasadami ich stosowania:

  1. Zintegrowany System Obsługi Urzędów ADAS - moduł Opłata za odpady stałe - zasady ochrony danych, a w szczególności metody zabezpieczenia dostępu do systemu przetwarzania danych zostały określone w instrukcji użytkownika,
  2. Zintegrowany System Obsługi Urzędów ADAS - moduł Środki Trwałe - zasady ochrony danych, a w szczególności metody zabezpieczenia dostępu do systemu przetwarzania danych zostały określone w instrukcji użytkownika,

§3.

Ustala się zasady księgowania podatku VAT w Gminie i w Urzędzie Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Skarbnik Gminy.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 sierpnia 2013 09:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Tadrzak
Ilość wyświetleń: 844
26 sierpnia 2013 09:39 Paweł Tadrzak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 sierpnia 2013 09:34 Paweł Tadrzak - Dodanie załącznika [image2863.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 sierpnia 2013 09:33 Paweł Tadrzak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom-web.pl