Urząd Gminy w Regiminie

Uchwały Rady zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

UCHWAŁA NR XXVII/149/17 "RADY GMINY REGIMIN" z dnia 31 marca 2017 r.

Uchwały Rady

w sprawie zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Regimin w okresie od 1 kwietnia 2017r do 31 marca 2018r.

czytaj więcej o UCHWAŁA NR XXVII/149/17 "RADY GMINY REGIMIN" z dnia 31 marca 2017 r. »

UCHWAŁA Nr XXVII/148/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 marca 2017r.

Uchwały Rady

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Regimin i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez...

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr XXVII/148/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 marca 2017r. »

UCHWAŁA Nr XXVII/147/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 marca 2017r.

Uchwały Rady

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Regimin w 2017 r.

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr XXVII/147/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 marca 2017r. »

UCHWAŁA Nr XXVII/143/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 marca 2017 r.

Uchwały Rady

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym...

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr XXVII/143/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 marca 2017 r. »

UCHWAŁA NR XXVII/142/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 marca 2017 r.

Uchwały Rady

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Regimin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów...

czytaj więcej o UCHWAŁA NR XXVII/142/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 marca 2017 r. »

Realizacja: IDcom-web.pl