Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Regiminie
https://bip.regimin.pl

Program Rewitalizcji Gminy Regimin na lata 2016-2023

 


Program rewitalizacji gminy Regimin na lata 2016-2023” stanowi narzędzie planowania i prowadzenia działań rewitalizacyjnych. Jest to dokument operacyjny, który umożliwi zaprogramowanie działań, pozwalających na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju społeczno-gospodarczego całej gminy.

 

zapoznaj się z  P R O G R A M E M  Rewitalizacji gminy Regimin na lata 2016-2023

                

 przyjetego Uchwałą nr XXXII/174/17 .