Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Regiminie
https://bip.regimin.pl

Projekt Planu Zagospodarowania PrzestrzennegoPoniżej udostępniamy Państwu do wglądu Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego

wsi Regimin etap 1

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego - projekt treści uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko
Projekt MPZP - uzasadnienie
Załącznik mapa do projektu mapa format jpg