Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Regiminie
https://bip.regimin.pl

Dane teleadresowe

Nazwa:mazowieckie
Rodzaj:Gmina wiejska
NIP:

566-18-75-784

REGON:130378396
Województwo:mazowieckie
Powiat:ciechanowski
Gmina:Regimin
Miejscowość:Regimin
Adres:ul. Adama Rzewuskiego 19
Kod pocztowy:06-461
Budżet:15 623 719 PLN
Procent na inwestycje:32,00 %
Obszar:111 km²
Liczba mieszkańców:5006 mieszkańców
Wójt Gminy:

Mariola Kołakowska

wojt@regimin.pl

Zastępca Wójta Gminy:

Danuta Szewczak

d.szewczak@regimin.pl

Sekretarz gminy:

Danuta Szewczak

d.szewczak@regimin.pl

Skarbnik:

Dorota Konop

skarbnik@regimin.pl

Rachunek bankowy - przekazywanie należności podatkowych i opłat::

89 8213 0008 2001 0010 0306 0001 - (podatki i opłaty)

06 8213 0008 2001 0010 0306 0040- (UWAGA- NOWY NR. KONTA DLA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI)

Godziny otwarcia:

8.00 - 16.00