Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Regiminie
https://bip.regimin.pl

Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Szulmierzu
Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Zeńboku