Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Regiminie
https://bip.regimin.pl

Wójt i władze urzędu

Skład Kadencja 2018 - 2023

Mariola Kołakowska

Wójt

Danuta Szewczak

Zastępca Wójta / Sekretarz

Dorota Konop

Skarbnik