Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Regiminie
https://bip.regimin.pl

Osoby

Wiesław Dziubiński

Oświadczenia majątkowe:

Oświadczenie majątkowe za 2010 rok [pdf, 1.46 MB]
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok [pdf, 174.4 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 2.2 MB]
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok [pdf, 1.57 MB]
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 2.36 MB]

Funkcje:

Rada Gminy
Radny (2006 - 2010)
Komisja zdrowia, spraw socjalnych, kultury, oświaty, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż.
Członek Komisji (2006 - 2010)