Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Regiminie
https://bip.regimin.pl

Statystyki

Oświadczenia majątkowe: rok 2015 2542
Przetargi: INFORMACJA DO OFERENTÓW W SPRAWIE OGŁOSZENIA NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWYCH... 2541
Komunikaty: obwieszczenie Wójta Gminy w Regiminie z 18.01.2008r. 2540
Przetargi: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA „Budowę... 2537
Komunikaty: obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s oceny oddział. na srod. - droga... 2530
Przetargi: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA... 2522
Przetargi: Usługi geodezyjne. 2522
Aktualności: Sprawozdanie z realizacji profilaktycznego programu zdrowotnego poprawy... 2518
Komunikaty: Decyzja dot wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody wodociąg... 2506
Przetargi: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Trzcianka gm.... 2505
Przetargi: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE... 2503
Przetargi: Usługi geodezyjne. 2503
Przetargi: DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN ... 2488
Przetargi: Usługi projektowe. 2487
Komunikaty: obwiesz. Wójta Gminy Regimin w/s drogi gm. w m. Lekowo 2487
Komunikaty: obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s oczyszczalni ścieków 2483
Nabór pracowników: Nabór na wolne stanowisko pracy w GOPS w Regiminie - Główny Księgowy... 2480
Przetargi: Modernizacja drogi gminnej w Pniewie Wielkim. 2465
Przetargi: Dokumentacja projektowa. 2458
Przetargi: Usługi projektowe. 2457
Przetargi: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przybyszewo. 2454
Przetargi: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO NA ODCINKU OK. 240M. 2453
Przetargi: Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Zeńboku. 2451
Przetargi: Usługi geodezyjne. 2447
Jednostki pomocnicze: Lipa 2438
Przetargi: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE ) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYMIANA... 2437
Komunikaty: Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin 2437
Aktualności: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Regimin 2434
Przetargi: Informacja dla oferentów dotycząca przetargu na zakup lekkiego samochodu... 2433
Zarządzenia: ZARZĄDZENIE Nr 96/12 Wójta Gminy Regimin z dnia 28.12.2012r. 2433
Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH POPRZEZ POTRÓJNE... 2410
Samorządowe: Wyniki wyborów do Rady Gminy Regimin oraz Wójta Gminy Regimin 2010 2409
Komunikaty: OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 2392
Jednostki pomocnicze: Pniewo Wielkie 2386
Aktualności: Święta Bożego Narodzenia 2386
Przetargi: Budowa punktów świetlnych przy drogach gminnych na terenie gminy Regimin.... 2378
Przetargi: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu pożarniczego Żuk... 2378
Zagospodarowanie przestrzenne: Uchwała Nr XX/103/04 Rady Gminy w Regiminie z dnia 3 lipca 2004 roku w... 2373
Komunikaty: obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s elektrowni wiatrowej w m. Targonie... 2373
Komunikaty: Konkurs na najładniejszą posesję zyskał Honorowego patrona! 2363
Przetargi: Wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego w Regiminie gmina Regimin... 2362
Przetargi: Na budowę punktów świetlnych przy drogach powiatowych i wojewódzkich... 2358
Komunikaty: OGŁOSZENIE 2354
Komunikaty: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2009 r. 2353
Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE BUDOWA WODOCIĄGU W M. SZULMIERZ O... 2348
Komunikaty: obwieszczenie w/s elektrowni wiatrowej w m. Targonie 2348
Aktualności: Zachowaj Trzeźwy Umysł 2343
Komunikaty: obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s oczyszczalni ścieków w m. Targonie... 2339
Komunikaty: OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 2337
Przetargi: Usługi projektowe. 2321