Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Regiminie
https://bip.regimin.pl

Samodzielne stanowiska

Stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności
Stanowisko ds. obsługi organów gminy i sekretariatu
Stanowisko ds. zamówień publicznych, inwestycji
Stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu
Stanowisko ds. administracyjno - gospodarczych i drogownictwa i obronności
Stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego
Stanowisko ds.rolnictwa, działalności gospodarczej ibezpieczeństwa publicznego
Stanowisko ds.gospodarki komunalnej i rozwoju gospodarczego gminy
Stanowisko ds. informatyki
Stanowisko ds. ochrony danych osobowych
Stanowisko sprzątaczki