Urząd Gminy w Regiminie

Aktualności zobacz archiwum »

Z A W I A D O M I E N I E Wójta Gminy Regimin z dn.07.01.2019r. o zakończeniu postępowania administracyjnego.
Regimin,2019-01-07 

Nr 6220.2.2017.2018.2019                                                                                                    

 


Z A W I A D O M I E N I E

o zakończeniu postępowania administracyjnego

 


 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) Wójt Gminy Regimin zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów fermy trzody chlewnej, tuczu kontraktowego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 12 w miejscowości Karniewo, gm. Regimin. pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.

W związku z powyższym zgodnie z art.73 § 1 k.p.a. informuję, że  zainteresowane strony postępowania mają prawo zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym i wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia  w  siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w Regiminie, pokój nr 13 w godz. 800-1600

Po upływie tego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.

                                                                                                                        Wójt Gminy Regimin

/Mariola Kołakowska/
Dokument wytworzony przez: Wójt i władze urzędu
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Balicka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 stycznia 2019 20:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 237
07 stycznia 2019 20:15 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 20:14 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 20:14 Elżbieta Kopacz - Dodanie zdjęcia [tablica.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl