Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty (2009) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Regimin

Komunikaty

W związku z koniecznością uchwalenia przez Radę Gminy w Regiminie nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Regimin Wójt Gminy zamieszcza Projekt w/w Regulaminu celem konsultacji społecznej. Uwagi i wnioski można...

czytaj więcej o Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Regimin »

obwieszczenie w/s dec. środow.- wydobycia kruszyw

Komunikaty

Regimin,2009.09.21 Nr 7624/14/09 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin informuję że zostało wszczęte z wniosku Romil Sp. z o.o. w Warszawie postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

czytaj więcej o obwieszczenie w/s dec. środow.- wydobycia kruszyw »

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Komunikaty

Niniejszym, na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r., nr 16, poz. 94 z późn. zm.), informujemy, Ŝe na wniosek Zarządu PKP PLK S.A. w osobach p. Marka Pawlika i p. Pawła Dziwisza zostało...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO »

obwieszczenie Wójta Gm. Regimin w/s decyzji o środow. uwarukow.

Komunikaty

Regimin, 2009.09.07 Nr 7632 /10/09 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 30 i art.33 ust.1 w związku z art.79 ust. 1 z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gm. Regimin w/s decyzji o środow. uwarukow. »

Konkurs na najładniejszą posesję zyskał Honorowego patrona!

Komunikaty

Wójt Gminy Regimin z przyjemnością informuje, że honorowy patronat nad ogłoszonym przez Niego konkursem na najładniejszą posesję na terenie gminy objęła jedna z najbardziej renomowanych i znanych w Polsce firm zajmujących się produkcją...

czytaj więcej o Konkurs na najładniejszą posesję zyskał Honorowego patrona! »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s lokaliz. celu publicz.- wodociąg w m.Karniewo

Komunikaty

Regimin, 2009.08.26 Nr 7331/9/09 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm/, informuję, że postępowanie w sprawie lokalizacji...

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s lokaliz. celu publicz.- wodociąg w m.Karniewo »

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Komunikaty

Zakończyła się pierwsza, związana z konkursami indywidualnymi, część kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W akcji po raz kolejny wzięli udział uczniowie ze szkół podległych gminie Regimin, która bardzo poważnie traktuje...

czytaj więcej o Zachowaj Trzeźwy Umysł »

obwieszczenie w/s elektrowni wiatrowej w m. Targonie

Komunikaty

Regimin, 2009.08.12 Nr 7632 /10/09 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 30 i art.33 ust.1 w związku z art.79 ust. 1 z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

czytaj więcej o obwieszczenie w/s elektrowni wiatrowej w m. Targonie »

Nabory PO KL - Działania 6.2, 8.2.1 i 8.1.2

Komunikaty

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych jest organem wdrażającym środki z europejskich funduszy strukturalnych na Mazowszu, powołanym na podstawie Uchwały Nr 47/07 z dnia 19 marca 2007 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego...

czytaj więcej o Nabory PO KL - Działania 6.2, 8.2.1 i 8.1.2 »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wszczęcia post. o środ. uwarunkow. - I etap kanalizacji w m. Regimin wm. Targonie

Komunikaty

Regimin,2009.07.30 Nr 7624/11/09 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin informuję że zostało wszczęte z wniosku Gminy Regimin postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację...

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wszczęcia post. o środ. uwarunkow. - I etap kanalizacji w m. Regimin wm. Targonie »

Realizacja: IDcom.pl