Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Regiminie
https://bip.regimin.pl

Ankieta dotycząca aktualizacji Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami

W związku z przystąpieniem do Aktualizacji "Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami" dla Gm. Regimin Urząd Gminy w Regiminie zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy o wypełnienie zamieszczonej poniżej Ankiety i przedłożenie jej w pok. nr 12 lub przesłanie elektroniczne na adres: joannaregimin@o2.pl do dnia 16 listopada 2008 roku.

Załączniki:

Ankieta dotycząca aktualizacji Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami [58 KB]