Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2009 r.

IMiOŚ.76240-6/09

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 26 listopada 2009 r.

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek pełnomocnika Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pani Kamili Pająk EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 Wrocław została wydana, w porozumieniu z Wójtem Gminy Ciechanów i Wójtem Gminy Regimin, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

 

rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 615 relacji Mława-Konopki-Ciechanów w km od 25+100 do km 30+690 na terenie gminy Regimin, gminy Ciechanów i Miasta Ciechanów.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ww. ustawy decyzja została zamieszczona również w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku.

 

 

Z uwagi na liczbę Stron biorących udział w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ( ponad 20 ) obwieszczeniem tym, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o

środowisku........ oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia sie wszystkie Strony o wydanej decyzji.

 

Informuję, że z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami, wszyscy zainteresowania, tj. strony i społeczeństwo mogą zapoznać się w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 60 B, poziom - 1, pokój nr 4, w dni robocze w godzinach od 8°°do 1600.

 

 

 

Prezydent Miasta

/-/ Waldemar Wardziński

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi Teresa Horbacz-Kowalska

Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska UM Ciechanów

tel. ( 0 - 23 ) 674-92-83

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2009 13:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 2722
03 grudnia 2009 13:59 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika.
03 grudnia 2009 13:59 (Przemysław Bugdal) - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom Group Sp. z o.o.