Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec. środow. - droga w m. Zeńbok

 

Regimin,2010.02.16

Nr 7624/1/10

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REGIMIN

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko oraz oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199, poz. 1227/. informuję, że zostało zakończone decyzją Wójta Gminy Regimin z dnia 16.02.2010 r., postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej w miejscowości Zeńbok planowanej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie.

Strony mają możliwość zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji w Urzędzie Gminy Regimin, pokój nr 13, w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00 w terminie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

 

Rozdzielnik:

  1. Mieszkańcy wsi Zeńbok

  2. Tablica ogłoszeń oraz BIP Urzędu Gminy w Regiminie

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lutego 2010 14:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Jaskólski
Ilość wyświetleń: 2214
16 lutego 2010 14:35 (Waldemar Jaskólski) - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl