Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gmiy w Regiminie w/s lokalizacji celu publicznego...

   Regimin,2015.06.11

Nr 6733.4.2015

  

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REGIMIN

                Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie  art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U.  z 2012 r. poz.647 ze zm./ orazart.10 i  art.49 ustawy z 14.06.1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2013r. , poz. 267 ze zm./,  że  zostało  zakończone decyzją Wójta Gminy Regimin z dnia 11.06.2015 r. -  postępowanie  w/s lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonego z wniosku Energa Operator S.A. – budowy kablowej sieci elektroenergetycznej wraz ze stacją transformatorową i przyłączem w m. Targonie. Jednocześnie zawiadamiam, wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z  przedmiotową decyzją w siedzibie Urzędu Gminy w Regiminie w godz. 8.00 – 16.00 / pokój nr 13/ w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

  Rozdzielnik:

  1. Mieszkańcy wsi Targonie
  2. Tablica ogłoszeń oraz BIP  Urzędu Gminy w Regiminie

                                                                                                         

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 czerwca 2015 15:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kowalska
Ilość wyświetleń: 1110
15 czerwca 2015 15:04 (Anna Kowalska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)