Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

ocena oddziaływania na środ.- przebudowa drogi gminnej w m. Jarluty Duże

                                                                       Regimin,2008.05.19

Nr 7632/10/ 08

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REGIMIN

 

              Zgodnie z  art. 61 § 4 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ informuję że zostało wszczęte  z urzędu postępowanie  w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia –przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Jarluty Duże.  Inwestorem jest Gmina Regimin .

         Akta sprawy do wglądu znajdują się w Urzędzie Gminy w Regiminie / pok. nr 13/. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można zgłaszać do Wójta Gminy w Regiminie w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

Rozdzielnik:

     1.  Mieszkańcy wsi Jarluty Duże

2.   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Regiminie

 

 

 

 

                                                  

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 maja 2008 11:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Jaskólski
Ilość wyświetleń: 3839
21 maja 2008 11:58 Waldemar Jaskólski - Utworzenie dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl