Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

w/s zakończenia postęp. o środ. uwarunk. - przebud. drogi gm. w m. Szulmierz

                                                                          Regimin, 2008.07.14

Nr 7632 / 8 / 08

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REGIMIN 

 

              Zgodnie z  art. 61 § 4 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, informuję że zostało zakończone decyzją z dnia 14.07.2008 r.  postępowanie  w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia –przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Szulmierz o długości ok. 1750 m. Inwestorem jest Gmina Regimin.       

 

Rozdzielnik:

1.     Mieszkańcy wsi Szulmierz

2.     Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Regiminie

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lipca 2008 11:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Jaskólski
Ilość wyświetleń: 4099
14 lipca 2008 11:35 Waldemar Jaskólski - Utworzenie dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl