Komunikaty

obwieszczenie o zak. postęp.dot. modernizacji gm. sys. komunik. w m. Zeńbok

 

Regimin, 2008.11.21 Nr 7632 /13 / 08OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REGIMIN

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, informuję że zostało zakończone decyzją z dnia 21.11.2008 r. postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia –modernizacja gminnego systemu komunikacyjnego w miejscowości Zeńbok / relacji Regimin – Zeńbok – Humięcino/ o długości ok. 5 km. Inwestorem jest Gmina Regimin.

Rozdzielnik:

  1. Mieszkańcy wsi Regimin i Zeńbok

  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Regiminie

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2008 09:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Jaskólski
Ilość wyświetleń: 5266
21 listopada 2008 09:05 (Waldemar Jaskólski) - Utworzenie dokumentu.