Urząd Gminy w Regiminie

Przetargi zobacz archiwum »

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 09/17. NAZWA ZADANIA: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN

Numer sprawy: 09/17

REGIMIN, 2017-10-18

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 09/17. NAZWA ZADANIA: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN

 

Termin realizacji do 24.11.2017 r.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zadania w wysokości: 155 520,00 zł brutto

 

URZĄD GMINY REGIMIN informuje, że w dniu 2017-10-18 o godzinie 1030 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

Okres gwarancji*

termin realizacji zamówienia

Wadium*

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Do dnia otwarcia ofert nie złożono żadnych ofert

Data wytworzenia dokumentu: 18.10.2017
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: KRZYSZTOF ZWIERZCHOWSKI
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 października 2017 14:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zwierzchowski
Ilość wyświetleń: 222
18 października 2017 14:11 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl