Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 02/18. NAZWA ZADANIA: ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH ASFALTOWYCH PO BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH TARGONIE – LEKOWO

Numer sprawy: 02/18

REGIMIN, 2018-03-13

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 02/18. NAZWA ZADANIA:

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH ASFALTOWYCH PO BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH TARGONIE – LEKOWO

ZAMÓWIENIE ZWIĄZANE JEST Z INWSTYCJĄ GMINNĄ PN. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO”, KTÓRA JEST REALIZOWANA. PLANOWANE ZAKOŃCZENIE BUDOWY KANALIZACJI DO 31.08.2018 R.

 

- Termin wykonania: 30.11.2018 r.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia (w poniższą wartość wchodzą wszystkie koszty związane z wykonaniem inwestycji tj. roboty budowlane oraz nadzór inwestorski): 300 000,00 zł

 

URZĄD GMINY REGIMIN informuje, że w dniu 2018-03-13 o godzinie 1030 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

Okres gwarancji*

Doświadczenie kierownika budowy

Wadium*

1

Z.U.H. „SEBUD”

SEBASTIAN PIĘTKA

UL. REUTTA 16”B”

06-400 CIECHANÓW

732 134,93

36

14 LETNIE

GW. UBEZP.

5 000 ZŁ

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.03.2018
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: KRZYSZTOF ZWIERZCHOWSKI
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 marca 2018 14:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zwierzchowski
Ilość wyświetleń: 736
13 marca 2018 14:10 (Krzysztof Zwierzchowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)