Urząd Gminy w Regiminie

Przetargi zobacz archiwum »

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 04/18. NAZWA ZADANIA:ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM DRÓG GMINNYCH W GMINIE REGIMIN (UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH)

Numer sprawy: 04/18

REGIMIN, 2018-03-20

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 04/18. NAZWA ZADANIA:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM DRÓG GMINNYCH W GMINIE REGIMIN (UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH)

- Termin wykonania: na okres 12 miesięcy tj. do dnia 31.03.2019r.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia (szacunkowa wartość): 186 203,55 zł

 

URZĄD GMINY REGIMIN informuje, że w dniu 2018-03-20 o godzinie 1030 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

 

Zakres i warunki zamówienia:

 

1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych:

a) grysem bazaltowym (emulsją drogową D-70)

b) gotowa mieszanka mineralno-bitumicznej na zimno o uziarnieniu 0/8 lub 0/10

 

2. Zakup wraz z dostawą pospółki lub kruszywa za tonę danej frakcji :

 

a) Kruszywo (piasek) o frakcji 0-2 mm

b) Pospółka drogowa (niesortowana) o frakcji piaskowo-żwirowej od 0,075 do 63 mm

c) Pospółka drogowa (doziarniona żwirem) o frakcji 16-32 mm przesiewana

d) Pospółka o frakcji 0 - 31,5 mm z zawartością 50% kruszywa łamanego

e) Tłuczeń o frakcji 0-31,5 mm

f) Tłuczeń o frakcji 0-63 mm

            g) Tłuczeń drogowy o frakcji 31,5 - 63 mm

            h) Beton kruszony lub mieszany beton kruszony z cegłą o frakcji 0 - 80 mm

            i) Przekruszony frez asfaltowy o frakcji 0 - 80 mm

 

3. Remonty dróg gruntowych i żwirowych;

 

a) pospółką o frakcji 0 - 31,5 mm z zawartością 50% kruszywa łamanego (grys) o frakcji 16-31,5 mm  
    (wraz z wbudowaniem, równaniem, 
profilowaniem i zagęszczeniem)

b) pospółka drogowa (niesortowana) o frakcji piaskowo-żwirowej od 0,075 do 63 mm (wraz z 
    wbudowaniem, równaniem, profilowaniem
 
 zagęszczeniem)

 c) pospółka drogowa (doziarniona żwirem) o frakcji 16-32 mm przesiewana (wraz z wbudowaniem, 
     równaniem, profilowaniem
 
zagęszczeniem)

d) Tłuczeń o frakcji 0-31,5 mm (wraz z wbudowaniem, równaniem, profilowaniem i zagęszczeniem)

e) Tłuczeń o frakcji 0-63 mm (wraz z wbudowaniem, równaniem, profilowaniem i zagęszczeniem)

f) Tłuczniem drogowym o frakcji 31,5 - 63 mm (wraz z wbudowaniem, równaniem, profilowaniem i
     zagęszczeniem)

g) Beton kruszony lub mieszany beton kruszony z cegłą o frakcji 0 - 80 mm (wraz z wbudowaniem,
    równaniem, profilowaniem i zagęszczeniem)

h) Przekruszony frez asfaltowy o frakcji 0 - 80 mm (wraz z wbudowaniem, równaniem, profilowaniem i 
     zagęszczeniem)

i) mechaniczne równanie i profilowanie istniejącej nawierzchni dróg nieutwardzonych (gruntowych)

 

4. Wynajęcie maszyn budowlanych do remontu dróg wraz z operatorami (będą wynajmowane w awaryjnych przypadkach)

 

a) Praca koparko-ładowarką

b) Praca walca drogowego

c) Praca samochodu ciężarowego (wywrotka)

 

Oferta nr 1:P.H.U. KWARCYT ŁUKASZ CZARNECKI
           UL. SZEGEDYŃSKA 5/42
       
01-957 WARSZAWA

           


Numer usługi

j.m.

Cena za usługę brutto

Szacunkowe ilości

Szacunkowa wartość brutto

 1a

m2

71,34

200

14 268,00

1b

m2

196,80

40

7 872,00

2a

tona

22,14

60

1 328,40

2b

tona

39,36

100

3 936,00

2c

tona

46,74

50

2 337,00

2d

tona

79,95

30

2 398,50

2e

tona

98,40

30

2 952,00

2f

tona

98,40

25

2 460,00

2g

tona

110,70

25

2 767,50

2h

tona

67,65

60

4 059,00

2i

tona

98,40

25

2 460,00

3a

tona

107,01

25

2 675,25

3b

tona

71,34

500

35 670,00

3c

tona

83,64

25

2 091,00

3d

tona

129,15

50

6 457,50

3e

tona

129,15

25

3 228,75

3f

tona

137,76

50

6 888,00

3g

tona

95,94

200

19 188,00

3h

tona

129,15

250

32 287,50

3i

godz.

190,65

100

19 065,00

4a

godz.

110,70

50

5 535,00

4b

godz.

159,90

50

7 995,00

4c

godz.

123

50

6 150,00

SUMA:

194 069,40


 

 

                                                                                                                                                   

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Szacunkowa cena brutto*

Okres gwarancji*

Doświadczenie kierownika budowy

Wadium*

1

P.H.U. KWARCYT ŁUKASZ CZARNECKI
UL. SZEGEDYŃSKA 5/42
01-957 WARSZAWA

194 069,40

24 mies.

12 lat

XXXXXX

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 20.03.2018
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: KRZYSZTOF ZWIERZCHOWSKI
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2018 14:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zwierzchowski
Ilość wyświetleń: 500
20 marca 2018 14:04 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl