Urząd Gminy w Regiminie

Przetargi zobacz archiwum »

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.NUMER SPRAWY: 08/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M.PAWŁOWO (ETAP I: BUDOWA PLACU ZABAW)

                                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA

Numer sprawy: 08/18

REGIMIN, 2018-07-20

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 08/18. NAZWA ZADANIA:

BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M.PAWŁOWO (ETAP I: BUDOWA PLACU ZABAW)

 

 - Termin wykonania: 30.09.2018 r.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia (w poniższą wartość wchodzą wszystkie koszty związane z wykonaniem inwestycji tj. roboty budowlane oraz nadzór inwestorski): 100 000,00 zł

 

URZĄD GMINY REGIMIN informuje, że w dniu 2018-07-20 o godzinie 1030 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

Okres gwarancji*

Doświadczenie kierownika budowy

Wadium*

1

European Trade Solutions Sp. z .o.o

Ul. Pałucka 12, 60-604 Poznań

 

170 955,34

60

14

X

2

FMG Realizacje Techniczne Grzegorz Gulatowicz

Ul. Powstańców Wielkopolskich 4/50, 06-400 Ciechanów

168 955,91

60

14

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 20.07.2018
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: KRZYSZTOF ZWIERZCHOWSKI
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 lipca 2018 11:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zwierzchowski
Ilość wyświetleń: 276
20 lipca 2018 11:14 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl