Urząd Gminy w Regiminie

Przetargi zobacz archiwum »

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  07/18. Nazwa zadania:

BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: 

ZADANIE 1: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO SPORTOWEGO W M.

                        PAWŁOWO (ETAP II: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ)

 

ZADANIE 2: ZAGOSPODAROWANIE TERENU BOISKA W REGIMINIE NA            

                       CELE SPORTOWO – REKREACYJNE (ETAP I: BUDOWA BOISKA
                       WIELOFUNKCYJNEGO)

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA POWYŻSZE ZADANIA


 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy:  07/18.

 

Nazwa zadania: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO  
                                  W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

 

 

 

ZADANIE 2: ZAGOSPODAROWANIE TERENU BOISKA W REGIMINIE NA           

 

                        CELE SPORTOWO – REKREACYJNE (ETAP I: BUDOWA BOISKA
                         WIELOFUNKCYJNEGO)

 

 

 

W związku ze złożonymi przez Wykonawców pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektu, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), wyjaśniam, co następuje:

 

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA OGRODZENIE PIŁKOCHWYTAMI
     WYKONANYMI Z SIATKI 
POLIPROPYLENOWEJ  TA INFORMACJA JEST 
     RÓWNIEŻ PODANA W SAMYM 
OGŁOSZENIU.

 

2. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA INNE SYSTEMY BOISK WIELOFUNKCYJNYCH I
    WYRAŻA 
ZGODĘ NA ZMIANĘ SYSTEMU NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ 
    NA NAWIERZCHNIĘ 
POLIPROPYLENOWĄ

 

W PRZYPADKU ZMIANY NA NAWIERZCHNIĘ POLIPROPYLENOWĄ TRZEBA UWZGLĘDNIĆ PONIŻSZE ZMIANY W PRZEDMIARZE ROBÓT:

 

2.1 POZ. Z PRZEDMIARU ROBÓT 12 d 1.3 (WARSTWA STABILIZUJĄCA 
      ELASTYCZNA TYPU ET 
GR. 4,00 CM)
NA (WARSTWĘ Z 
      MROZOODPORNEGO   BETONU B20 LUB B25 GR. 10 CM 
+ WARSTWA
      ASFALTU DO 4 CM ZE SPADKIEM MIN. 0,2 %.) W PRZYPADKU TEJ
      ZMIANY 
WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ RÓWNIEŻ OBRZEŻA 
      BETONOWE JAKO MATERIAŁ 
WYKOŃCZENIOWY PŁYTY BOISKA O
      WYMIARACH. 8X30X100 CM.

 

2.2 POZ Z PRZEDMIARU ROBÓT 13 d 1.3 (NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
       DWUWARSTWOWA (DOLNA WARSTWA Z GRANULATU SBR MIN. 7 MM,
       GÓRNA 
WARSTWA WYKONANA Z KOLOROWEGO GRANULATU EPDM MIN.
       7 MM) 20,0X40,
W KOLORZE CEGLASTY)
NA (NA NAWIERZCHNIĘ
       POLIPROPYLENOWĄ MODUŁOWĄ Z 
TYM ŻE GRUBOŚĆ MODUŁU NIE
       MOŻE BYĆ MNIEJSZA NIŻ 1,70 CM. KOLOR MODUŁÓW 
ZOSTANIE  
       UZGODNIONY Z ZAMAWIAJĄCYM)

 

Materiał – polipropylen odporny na uderzenia. Dodatek absorberu UV oraz
                  antyutleniaczy 
zapewniający ochronę przed utratą koloru,
                  degradacją i utlenianiem tworzywa 
sztucznego. Moduły powinny 
                  posiadać system amortyzacji oraz powinny być
 odporne na: 
                  grzyby, bakterie, pleśń.

 

 3. W PRZYPADKU UTWARDZENIA TERENU WOKÓŁ PŁYTY BOISKA TO
      ZAMIESZCZAMY 
NOWY PRZEDMIAR ROBÓT WRAZ Z NANIESIONYMI 
      ZMIANAMI (W ZAŁĄCZENIU RYS. 
PRZESTWAWIAJĄCY TE ZMIANY).

 

4. FAKTYCZNY WYMIAR NAWIERZCHNI BOISKA WYNOSI 20x40 M ZGODNIE 
     Z 
PRZEDMIAREM ROBÓT JAK I RYSUNKIEM PRZEDSTAWIAJĄCYM
     PROJEKT BOISKA.

 

 W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYMI ZMIANAMI PRZESUWAMY TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 06.08.2018 GODZ. 10.00

  

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DOTYCZY OBYDWU ZADAŃ:

  

ZADANIE 1: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO
                        (ETAP II: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ)

  

ZADANIE 2: ZAGOSPODAROWANIE TERENU BOISKA W REGIMINIE NA CELE
                        SPORTOWO – REKREACYJNE (ETAP I: BUDOWA BOISKA 
                        WIELOFUNKCYJNEGO)
 

Zamawiający informuje, że powyższe informacje stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 588399-N-2018   Data zamieszczenia: 27.07.2018 r.


Data wytworzenia dokumentu: 27.07.2018
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: KRZYSZTOF ZWIERZCHOWSKI
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lipca 2018 14:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zwierzchowski
Ilość wyświetleń: 319
27 lipca 2018 14:53 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie załącznika [boisko_regimin_rysunek_poprawiony.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lipca 2018 14:52 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie załącznika [przedmiar_robot_poprawiony_boisko_wielofunkcyjne_regimin.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lipca 2018 14:51 Krzysztof Zwierzchowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl