Urząd Gminy w Regiminie

Przetargi zobacz archiwum »

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 07/18. NAZWA ZADANIA:BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Numer sprawy: 07/18

REGIMIN, 2018-08-06

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 07/18. NAZWA ZADANIA:

BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

ZADANIE 1: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO (ETAP II: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ)

ZADANIE 2: ZAGOSPODAROWANIE TERENU BOISKA W REGIMINIE NA CELE SPORTOWO – REKREACYJNE

                        (ETAP I: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO)

Wymagany termin wykonania zamówienia:

Zadanie 1: 30 listopada 2018 roku

Zadanie 2: 30 listopada 2018 roku

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia (w poniższą wartość wchodzą wszystkie koszty związane z wykonaniem inwestycji tj. roboty budowlane oraz nadzór inwestorski):

Zadanie 1:  350 000,00 zł

Zadanie 2: 460 000,00 zł

URZĄD GMINY REGIMIN informuje, że w dniu 2018-08-06 o godzinie 1030 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Numer zadania

Cena brutto*

Okres gwarancji*

Doświadczenie kierownika budowy

Wadium*

1

ADA-LIGHT SP. Z O.O.
BUDY KOZICKIE 56
09-500 GOTYNIN

ZADANIE 1

-------------- 

 ----------

------------- 

GW. UBEZP.

7 000 ZŁ

ZADANIE 2

541 098,75

60 mies.

14 - letnie

2

EUROPEAN TRADE SOLUTION
SP. Z O.O.
UL. PAŁUCKA 12
60-604 POZNAŃ

ZADANIE 1

306 549,17

60 mies.

14 - letnie

PRZELEW

12 000 ZŁ

ZADANIE 2

477 466,17

60 mies.

14 - letnie

3

CYBER TECH PPA NAŁĘCZ S.C.
GRZYBOWO 84
06-461 REGIMIN 

ZADANIE 1

349 635,76

60 mies.

14 - letnie

PRZELEW

12 000 ZŁ

ZADANIE 2

459 990,44

60 mies.

14 - letnie

4

FMG REALIZACJE TECHNICZNE
GRZEGORZ GULATOWICZ
UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 4/50
06-400 CIECHANÓW

ZADANIE 1

607 864,07

60 mies.

14 - letnie

GW. UBEZ.

12 000 ZŁ

ZADANIE 2

482 728,56

60 mies.

14 - letnie

Data wytworzenia dokumentu: 06.08.2018
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: KRZYSZTOF ZWIERZCHOWSKI
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 sierpnia 2018 12:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zwierzchowski
Ilość wyświetleń: 234
06 sierpnia 2018 12:26 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl