Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 13/18. NAZWA ZADANIA:

Numer sprawy: 13/18

REGIMIN, 2018-10-12

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 13/18. NAZWA ZADANIA:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO I LEKOWO-REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

ZADANIE 1: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - V GRZYBOWO (BUDOWA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO  
                        WRAZ Z PRZECISKIEM POD RZEKĄ ŁYDYNIĄ)

ZADANIE 2: WYMIANA POMPY WRAZ BUDOWĄ RUROCIĄGU TŁOCZNEGO PRZYSTOSOWANIE SIECI DO ODBIORU ŚCIEKÓW Z M.
                        LEKOWO (DOTYCZY ZADANIA INWESTYCYJNEGO „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV
                        ETAP - TARGONIE- LEKOWO”)

 - Termin wykonania: Zadanie 1: 14 grudnia 2018 roku

                                      Zadanie 2: 16 listopada 2018 roku

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia (w poniższą wartość wchodzą wszystkie koszty związane z wykonaniem inwestycji tj. roboty budowlane oraz nadzór inwestorski):

Zadanie 1: 350 000,00

Zadanie 2: 150 000,00

URZĄD GMINY REGIMIN informuje, że w dniu 2018-10-12 o godzinie 1030 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Numer zadania

Cena brutto*

Okres gwarancji*

Doświadczenie kierownika budowy

Wadium*

1

ZAKŁAD INSTALACJI SIECI GAZOWYCH WOD.-KAN. ENERGETYCZNYCH, HANDLU I USŁUG

M.M. MŁYŃSCY SPÓŁKA JAWNA

UL. ŚMIECIŃSKA 8

06-400 CIECHANÓW

ZADANIE 1

327 691,95

60 – mies.

14 -lat

PRZELEW

7 000,00 ZŁ

ZADANIE 2

147 484,74

60 – mies.

14 -lat

2

 

ZADANIE 1

 

 

 

 

ZADANIE 2

 

 

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.10.2018
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: KRZYSZTOF ZWIERZCHOWSKI
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 października 2018 14:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zwierzchowski
Ilość wyświetleń: 512
12 października 2018 14:08 (Krzysztof Zwierzchowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)