Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Regiminie
https://bip.regimin.pl

Zarządzenie nr 28/16 Wójta Gminy Regimin z dnia 14 czerwca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Regimin.

Załączniki:

Gminna Ewidencja Obiektów Zabytkowych dla gminy Regimin cz.Ia [4.67 MB]
Gminna Ewidencja Obiektów Zabytkowych dla gminy Regimin cz.Ib [9.38 MB]
Gminna Ewidencja Obiektów Zabytkowych dla gminy Regimin cz.II [6.05 MB]
Wykaz stanowisk archeologicznych dla gminy Regimin [343.23 KB]
Karta adresowa zabytku nieruchomego - Grzybowo [4.74 MB]
Karta adresowa zabytku nieruchomego - Jarluty Małe [4.34 MB]
Karta adresowa zabytku nieruchomego - Karniewo [3.91 MB]
Karta adresowa zabytku nieruchomego - Klice [3.99 MB]
Karta adresowa zabytku nieruchomego - Kliczki [3.76 MB]
Karta adresowa zabytku nieruchomego - Koziczyn [4.38 MB]
Karta adresowa zabytku nieruchomego - Lekowo [3.87 MB]
Karta adresowa zabytku nieruchomego - Lipa [3.82 MB]
Karta adresowa zabytku nieruchomego - Pawłowo [3.95 MB]
Karta adresowa zabytku nieruchomego - Szulmierz [3.92 MB]