Urząd Gminy w Regiminie

Zarządzenia zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 63/11 Wójta Gminy Regimin z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Regimin na 2011 rok

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz  art. 247 ust.1, art. 257   Ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240) – Wójt  Gminy  Regimin  zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Regimin na 2011 rok zgodnie
z załącznikiem  nr 1 do niniejszego zarządzenia:

1) zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 15.000,00 zł,

 

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 13.823.317,24 zł, w tym:

1) dochody bieżące                 -           13.494.660,24 zł,

2) dochody majątkowe           -                328.657,00 zł.

 

§ 2

 

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Regimin na 2011 rok zgodnie
z załącznikiem  nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 19.091,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2011 rok o kwotę  4.091,00 zł.

 

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 15.239.759,24 zł, w tym:

1) wydatki bieżące                 -           12.246.977,24 zł,

2) wydatki majątkowe           -             3.024.555,00 zł.

 

§ 3

 

Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 4

 

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
  2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejsze Zarządzenie.

 

Załączniki:

63.pdf [2.34 MB]
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 października 2011 10:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Tadrzak
Ilość wyświetleń: 884
06 października 2011 13:07 Paweł Tadrzak - Zmiana danych dokumentu.
06 października 2011 13:05 Paweł Tadrzak - Zmiana danych dokumentu.
06 października 2011 10:29 Paweł Tadrzak - Dodanie załącznika [63.pdf] do dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl