Urząd Gminy w Regiminie

Zarządzenia zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 88/11 Wójta Gminy Regimin z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.

Na podstawie art. 238 ust.l i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 200lr. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Regimin zarządza, co następuje:

§1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,

2) Radzie Gminy w Regiminie.

2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2011 14:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Tadrzak
Ilość wyświetleń: 575
13 grudnia 2011 15:03 Paweł Tadrzak - Dodanie załącznika [image0347.pdf] do dokumentu.
13 grudnia 2011 14:16 Paweł Tadrzak - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl