Urząd Gminy w Regiminie

Zarządzenia zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 90/11 Wójta Gminy Regimin z dnia 21 listopada 201 lr. w sprawie: powierzenia obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 5 oraz art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje .

§1

Z dniem 29.11.201 łr. powierzam Pani Jolancie Magdalenie Antoszewskiej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie.

§2

Powierzenie obowiązków, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia następuje na czas określony od dnia 29.11.201 lr. do dnia 31.12.201 lr.

§3

Udzielam Pani Jolancie Magdalenie Antoszewskiej pełnomocnictwa w zakresie:

1) Gospodarowania powierzonym mieniem

2) Dysponowania dotacją na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej,

3) Udzielania   jednorazowego    pełnomocnictwa    wyłącznie    podczas nieobecności spowodowanej urlopem lub chorobą.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29.11.2011r.

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2011 15:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Tadrzak
Ilość wyświetleń: 1003
13 grudnia 2011 15:35 Paweł Tadrzak - Dodanie załącznika [image0385.pdf] do dokumentu.
13 grudnia 2011 15:34 Paweł Tadrzak - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl