Urząd Gminy w Regiminie

Zarządzenia zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 91/11 Wójta Gminy Regimin z dnia 21 listopada 201 lr. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Regiminie.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 200lr. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późtt. zm.), art. 11, 12, 13, 14, 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. z 2008r. Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz § 4 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Regimin

postanawiam, co następuje:

§1

Powołuje Komisję Rekrutacyjną do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Regiminie - Zastępca Kierownika USC:

1. Małgorzata Kosińska - Przewodniczący

2. Waldemar Jaskólski - Sekretarz

3. Romana Surażvńska   - Członek

§2

Zobowiązuje się Komisję Rekrutacyjną do wykonania swoich zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz Regulaminu naboru na wolne stanów iska urzędnicze

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2011 15:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Tadrzak
Ilość wyświetleń: 1022
13 grudnia 2011 15:49 Paweł Tadrzak - Dodanie załącznika [image0386.pdf] do dokumentu.
13 grudnia 2011 15:48 Paweł Tadrzak - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl