Urząd Gminy w Regiminie

Zarządzenia zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 92 /11 Wójta Gminy Regimin z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Regiminie.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 11, 12, 13, 14, 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2008r. Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz § 4 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Regimin

postanawiam, co następuje:

§1

Powołuje Komisję Rekrutacyjną do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Regiminie - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie :

1. Waldemar Jaskólski - Przewodniczący

2. Anna Staniszewska - Sekretarz

3. Janina Gęsicka - Członek

§2

Zobowiązuje się Komisję Rekrutacyjną do wykonania swoich zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2011 10:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Tadrzak
Ilość wyświetleń: 913
14 grudnia 2011 10:45 Paweł Tadrzak - Zmiana danych dokumentu.
14 grudnia 2011 10:44 Paweł Tadrzak - Dodanie załącznika [image0387.pdf] do dokumentu.
14 grudnia 2011 10:42 Paweł Tadrzak - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl