Urząd Gminy w Regiminie

Zarządzenia zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 95/2011 Wójta Gminy Regimin z dnia 30.11.201 lr w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury.

Na podstawie  art.  26  i  27  Ustawy  z dnia 29  września   1994  roku o rachunkowości (jedn. tekst Dz. U. Nr 76 z 2002 roku, z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie instrukcji dotyczącej inwentaryzacji aktywów i  pasywów Urzędu Gminy w Regiminie - Wójt Gminy Regimin zarządza:

 

§1

 

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury środków pieniężnych w kasie, materiałów biurowych i innych oraz druków ścisłego zarachowania.

 

2. Inwentaryzacją należy objąć Urząd Gminy w Regiminie.

 

3. Inwentaryzację należy przeprowadzić w dniach 31.12.2011r -03.01.2012r, według stanu na dzień 31.12.2011r.

 

§2

 

1. Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątkowych powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:

 

a) Staniszewska Anna       -       Przewodnicząca komisji,

 

b) Parypinska Żaneta        -      Członek komisji.

 

2. Osoby powołane na członków komisji inwentaryzacyjnej ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

 

§3

 

1. Przewodniczący komisji przekaże arkusze spisu z natury w terminie do dnia 05.01.2012r Skarbnikowi Gminy w celu dokonania wyceny i ustalenia różnic inwentaryzacyjnych.

§4

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2011 12:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Tadrzak
Ilość wyświetleń: 1435
14 grudnia 2011 12:14 Paweł Tadrzak - Dodanie załącznika [image0416.pdf] do dokumentu.
14 grudnia 2011 12:12 Paweł Tadrzak - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl