Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zwolnienia w podatku od nieruchomości w 2011 roku

Uchwała Nr II/12/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości w 2011 roku. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 7, ust. 3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991...

Ustalenie opłaty od posiadania psów na 2011 rok

Uchwała Nr II/11/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: ustalenia opłaty od posiadania psów na 2011 rok. Na podstawie art.18, ust. 2, pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.18a, ust.1, art. 19, pkt. 1, lit. f ustawy...

Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

Uchwała Nr II/10/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok. Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art.10, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12...

Określenie stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Uchwała Nr II/9/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok. Na podstawie art.18, ust. 2, pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5, ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r....

Określenie opłaty targowej na 2011 rok

Uchwała Nr II/8/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia opłaty targowej na 2011 rok. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 19, pkt. 1, lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991...

Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok

Uchwała Nr II/7/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok. Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6, ust. 3, ustawy...