Urząd Gminy w Regiminie

Podatki i opłaty zobacz archiwum »

Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok

Uchwała Nr II/7/10
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 6 grudnia 2010 roku

w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6, ust. 3, ustawy z dnia

15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 roku

w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku (M.P. Nr 76, poz. 960), Rada Gminy w Regiminie uchwala, co następuje:

§ 1.
Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Regimin na rok 2011 z kwoty 37,64 zł za 1 dt. do kwoty 35,00 zł za 1 dt.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2010 13:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1779
20 grudnia 2010 13:37 Przemysław Bugdal - Dodanie załącznika [uchwala2710.pdf] do dokumentu.
20 grudnia 2010 13:36 Przemysław Bugdal - Zmiana danych dokumentu.
20 grudnia 2010 13:34 Przemysław Bugdal - Zmiana danych dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl