Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Regiminie
https://bip.regimin.pl

Zarządzenie Nr 91/17 Wójta Gminy Regimin z dnia 30 listopada 2017 r,

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Regimin na 2017 rok

przeczytaj  T U T A J